Ekspercka obsługa prawna nawet w nietypowych branżach od 2001 roku

Doświadczenie zespołu prawników Kancelarii budowane było od roku 2001, z czego od roku 2006 w ramach indywidualnych Kancelarii, natomiast od roku 2010 w formie spółki partnerskiej.

Prawnicy Kancelarii w ramach dotychczasowej działalności skupiali się na branżach niekoniecznie typowych dla usług prawniczych.

Masz do nas pytanie?

Nasza działalność nie ogranicza się do typowej windykacji czy opiniowania umów, ale głównie do pomocy w pomyślnym przeprowadzeniu danego kontraktu tak by uniknąć drogi sądowej.

Usługi świadczyliśmy zarówno w języku polskim jak angielskim (znamy też podstawy
francuskiego oraz rosyjskiego). Wsparcie wskazanych wyżej branż obejmuje również
pomoc prawna w zamówienia publicznych oraz przy kontraktach realizowanych w
oparciu o procedury FIDIC.

ZADZWOŃ